HOME  |  Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

SGR's Raad van Toezicht (RvT) heeft als taak om toezicht te houden op de vorming en uitvoering van het beleid door de Directie / Raad van Bestuur. De RvT komt maandelijks bij elkaar voor overleg.

Samenstelling

De RvT bestaat uit zeven personen. De leden hebben zitting in de volgende commissies:

  • de commissie Zorg
  • de commissie Middelen

De RvT leden zijn:

Dhr. Eric Doran (voorzitter)

Dhr. Victor Monk

Dhr. Javier Asin

Dhr. Hugo de França

Mw. Mariela Andrea

Dhr. Benedict Bito

Dhr. Andrew Kirchner