HOME  |  FUNDASHON VERRIET  |  Ons zorgaanbod  |  Autisme Therapie

Autisme Therapie

Autisme is een aangeboren stoornis waarbij problemen ontstaan in de communicatie, sociale interactie en in soepel denken en doen. Daarnaast worden er vaak bijzonderheden gezien op het gebied van motoriek en sensorische verwerking. De wereld wordt anders ervaren, waardoor sommige dingen moeilijker gaan dan bij kinderen zonder ASS. Mensen met autisme ervaren beperkingen tijdens alle levensfasen. De zwaarte van deze beperkingen kan per persoon sterk verschillen.

Fundashon Verriet biedt verschillende therapie-, behandelings- en begeleidingsvormen aan mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS) om hun ontwikkeling  te stimuleren en hen te helpen bij het vinden van een passende plek in de samenleving. Een multidisciplinair team biedt een breed hulpaanbod voor mensen met ASS, al of niet in combinatie met een verstandelijke beperking.