HOME  |  FUNDASHON VERRIET  |  Ons zorgaanbod  |  Dagbesteding

Dagbesteding voor volwassenen

 • Begeleiding op basis van het functioneren

  De begeleiding in de dagbestedingscentra voor volwassenen verschilt in intensiteit en sluit aan op het niveau van functioneren van de cliënt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar

  • de mate van verstandelijke beperking van de cliënt,
  • de mate waarin de cliënt zich nog verder kan ontwikkelen,
  • de mate waarin de cliënt zelf (lichamelijk) actief bezig kan zijn,
  • de mate waarin de cliënt behoefte heeft aan structuur of een prikkelarme omgeving.

  Type 1 – Belevingsgericht, passief

  Dit type dagbesteding is bestemd voor cliënten met ernstige verstandelijke of meervoudige beperkingen, die passief of dementerend zijn. Hier worden bijvoorbeeld sensopatische activiteiten, snoezelen en muziek aangeboden. De begeleiding is intensief en op individuele basis. De begeleiding bij dit type dagbesteding is voornamelijk individueel en bestaat uit verzorging en aanbieden van stimuli.

  Bij cliënten met ASS of psychiatrische problematiek wordt de omgeving zo prikkelarm mogelijk gehouden.

  Type 2 – Belevingsgericht, actief

  Bij dagbesteding van het type 2 gaat het om cliënten met een matig tot ernstige verstandelijke beperking, eventueel in combinatie met een lichamelijke beperking, die actief zijn. De belevingsgerichte activiteiten die worden aangeboden zijn bijvoorbeeld tafelactiviteiten of eenvoudige knutselactiviteiten. De begeleiding is voornamelijk individueel en bestaat, naast verzorgen, uit het activeren van de cliënten.

  Bij cliënten met ASS of psychiatrische problematiek wordt daarbij veel structuur geboden in een prikkelarme omgeving.

  Type 3 – Arbeidsmatig gericht op onderhoud fuctionaliteit, passief.

  Dit type dagbesteding is gericht op cliënten die een matige tot lichte verstandelijke beperking of een lichamelijke beperking hebben, en die daarbij passief of pre-dement zijn. De nadruk ligt op routinematige werkzaamheden zoals inpakwerk en kralen rijgen, waarbij rust en stabiliteit wordt geboden. Er is geen productienorm. De begeleiding is hoofdzakelijk groepsgericht. Die bestaat uit het introduceren van activiteiten en begeleiding bij de uitvoering, plus het in stand houden van sociale vaardigheden en ADL vaardigheden.

  Bij cliënten met ASS of psychiatrische problematiek wordt daarbij veel structuur geboden in een prikkelarme omgeving.

  Type 4 – Arbeidsmatig gericht op onderhoud functionaliteit, actief

  Voor cliënten met een matige tot lichte verstandelijke beperking of een lichamelijke beperking, die uitontwikkeld zijn maar wel actief, wordt arbeidsmatige dagbesteding geboden gericht op het onderhouden van de functionaliteit. Voorbeelden zijn carwash, textiel bewassing, strijken, tuinonderhoud en dierverzorging. De deelnemers bezig met het verrichten van productieve activiteiten die een tastbaar resultaat opleveren, waaraan ze een bepaalde status c.q. identiteit kunnen ontlenen. Daarnaast gaat het om het bevorderen en behouden van de sociale redzaamheid en de integratie in de samenleving. Het dagprogramma bestaat voor het grootste deel uit arbeidsmatige activiteiten zonder productienorm, met daarnaast beperkte mogelijkheden tot andere (vormende en/of recreatieve) bezigheden.

  Bij cliënten met ASS of psychiatrische problematiek wordt daarbij veel structuur geboden in een prikkelarme omgeving.

  Type 5 – Arbeidsmatig ontwikkelingsgericht, actief

  Voor actieve cliënten met een matige tot lichte verstandelijke beperking of een lichamelijke beperking die zich verder kunnen en willen ontwikkelen, wordt ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding geboden. Voorbeelden zijn de dagbestedingsactiviteiten genoemd bij type 4, in combinatie met training in werken met een productienorm door middel van stages, leerwerkplekken en trainingsmodules.

  Bij cliënten met ASS of psychiatrische problematiek wordt daarbij veel structuur geboden en wordt therapeutische begeleiding geboden gericht op transitie en integratie in de samenleving.

  Ga terug naar: