HOME  |  FUNDASHON VERRIET  |  Ons zorgaanbod  |  Dagbesteding

Onze centra

De dagbestedingscentra van Fundashon Verriet bevinden zich op vijf verschillende locaties:

 • Locatie Emmastad
 • Locatie Salsbachweg
 • Locatie Muizenberg
 • Locatie De Savaan
 • Locatie Sta Rosa
 • Sentro Stanley Inderson - Emmastad

  Type opvang: 1/2
  Aantal deelnemers: 46

  Sentro Stanley Inderson biedt dagbesteding aan cliënten met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Er worden belevingsgerichte activiteiten aangeboden en de begeleiding is voornamelijk individueel. De leeftijd van de deelnemers is vanaf 18 tot ongeveer 65 jaar. Deze activiteiten zijn verdeeld onder 7 groepen. 

 • Sentro Inge Boutier - Emmastad

  Type opvang: 3/4

  Aantal deelnemers: 94

  Sentro Inge Boutier biedt arbeidsmatige dagbesteding zonder productienorm aan cliënten met een matige verstandelijke beperking. De geboden activiteiten vallen onder arbeidsmatige dagbesteding, gericht op behoud van functionaliteit. De leeftijd is vanaf 18 tot 65 jaar. De dagactiviteiten zijn verdeeld over 10 groepen met ieder een eigen doelstelling, karakter en programma.

 • Sentro Alberto Luisa - Salsbachweg

  Type opvang: 1/2/3
  Aantal deelnemers: 30

  Deze unit biedt dagbesteding aan cliënten met een meervoudige beperking. De unit bestaat uit vier groepen met ieder een vaste activiteitenbegeleider, doelstelling en karakter. De leeftijdscategorie is tussen de 18 en de 65 jaar. De activiteiten zijn zowel belevingsgericht als routinematig arbeidsmatig en worden aangeboden om de fysieke, cognitieve en motorische ontwikkeling van de cliënten te bevorderen of te onderhouden.

 • Orthopedagogisch Dagcentrum Mia Bremmers - Salsbachweg

  Type opvang: kinderen type 1 t/m 5

  Aantal deelnemers: 46

  Het ODC biedt dagbesteding aan kinderen in de leeftijdscategorie van 3 tot 18 jaar. Het gaat hier om kinderen met een verstandelijke beperking, een meervoudige beperking of een autisme spectrum stoornis, die (nog) niet in aanmerking komen voor het ZMLK onderwijs. Ook de therapuetische peuter groep van het revalidatiecentrum is gevestigd in het ODC. De kinderen zijn verdeeld in 10 kleine groepen. De begeleiding richt zich op stimulering van de ontwikkeling en het bieden van behandeling en begeleiding op methodische wijze.Het team van activiteitenbegeleiders wordt ondersteund door een multidisciplinair team, bestaande uit gedragsdeskundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Ook wordt er samengewerkt met revalidatie artsen en kinder- en jeugdpsychiaters.

 • Sentro di aktividat Mi Abilidat - Sta. Rosa

  Type opvang: 3/4/5

  Aantal deelnemers: 40

  Mi Abilidat is een dagbestedingsvoorziening voor volwassen deelnemers met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. Er wordt aarbeidsmatige dagbesteding aangeboden, waarbij het onderhouden en ontwikkelen van cognitieve, lichamelijke en functionele vaardigheden centraal staat. Het aanbod aan activiteiten is gevarieerd; de deelnemers kunnen kiezen aan welke activiteiten zij wensen deel te nemen. Deelnemers worden niet alleen aangemeld via de SPD, maar ook via het Revalidatiecentrum.

 • Sentro Ed Eleonora - Muizenberg

  Type opvang: 1/2
  Aantal deelnemers: 30

  De activiteiten in deze groep zijn gericht op verstandelijk beperkte cliënten die verouderen en/of dementeren. Het centrum heeft het karakter van een “soos”, er wordt weinig druk tot activering op de cliënten uitgeoefend. Voor de meer actieve deelnemers zijn er belevingsgerichte activiteiten aan tafel of in de tuin; de passieve deelnemers kunnen muziek luisteren, tv kijken en snoezelen. De aanvangsleeftijd van de Soosgroep is vanaf 55 jaar.

 • Zorgboerderij de Waarborg - De Savaan

  Type opvang: 4/5
  Aantal deelnemers: 23

  In de drie dagbestedinggroepen op de zorgboerderij komen landbouw en zorg samen. De begeleiding richt zich op het bieden van structuur in een gezonde omgeving, waar de begeleidingsaccenten liggen op het eigen vermogen en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënten. Er is een boerderijgroep die verantwoordelijk is voor de levende have, een tuingroep die zorgt voor de plantage en een greenhouse groep die planten kweekt. De deelnemers zijn tussen de 18 en 65 jaar.

 • Savaanhuis - De Savaan

  Type opvang volwassen: 4

  Type opvang kinderen: 3/4

  Aantal deelnemers: 42

  Op het Savaanhuis komen dagbesteding en therapie bij elkaar. Deze voorziening is specifiek gericht op cliënten met een autisme spectrum stoornis. Er is een tuingroep voor jongvolwassenen met ASS in combinatie met een verstandelijke beperking. In de middaguren is er een naschoolse groep voor normaalbegaafde schoolgaande kinderen met ASS die gestructureerde begeleiding, sociale vaardigheidstraining en therapie krijgen. Groepjes kinderen met ASS uit het speciaal onderwijs komen ’s ochtends een programma volgen, afgestemd op hun begeleidings- en behandelingsbehoeften.

  Het Savaanhuis werkt nauw samen met Rancho Harmonia, waar de cliënten therapie met paarden krijgen.

  Ga terug naar: