HOME  |  FUNDASHON VERRIET  |  Sociaal Pedagogische Dienst  |  Werkwijze SPD

Werkwijze SPD

De eerste stap in het traject bij de SPD is meestal de screening- en onderzoeksfase. Tijdens deze fase voert de SPD intakegesprekken met de ouders of verzorgers.

Met de zo verkregen informatie kan de SPD bepalen hoe het traject van de cliënt er verder uit zal zien. De SPD formuleert in alle gevallen een advies: het zogenaamde SPD advies, dat kan leiden tot de selectie en plaatsing.

Screening- en onderzoek

Het screenen en onderzoeken kan 2 tot 3 maanden in beslag nemen. De volgende onderzoeken worden afgenomen:

  • Het sociale onderzoek. Dit onderzoek naar de sociale omstandigheden wordt afgenomen door een zorgconsulent. Er wordt gekeken naar de geschiedenis, de huidige situatie en de eigen wensen van de cliënt. De gezins- en woonsituatie wordt geanalyseerd en er wordt bekeken in hoeverre de verzorgers de zorg kunnen dragen. Er wordt ook vastgesteld hoe groot de urgentie is waarmee de cliënt geholpen dient te worden.

  • Het persoonsbeeld onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een gedragsdeskundige en is bedoeld om het niveau van functioneren van de cliënt in kaart te brengen met behulp van tests en observaties.

SPD advies

De onderzoeksfase wordt afgerond met een verslag, dat wordt aangeboden aan de ouders/verzorgers van de cliënt en aan Fundashon Verriet of aan andere belanghebbenden. In dit verslag worden één of meer vormen van zorg aanbevolen. De cliënt wordt vervolgens bij Fundashon Verriet of een andere zorginstelling aangemeld.